FIMUM Gazette

Välkomna till FIMUM!

Som dock bytt namn till Kometen.

Och ynglat av sig och blivit två: Kometen och Utsikt.

Och numera återfinns på denna sida.

CU there.

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Flattr this!